Biểu Tình lên án cộng sản VN hành hạ ác độc với các tù nhân lương tâm tại trại 6 Nghệ An 13.07.2019

Biểu Tình lên án cộng sản VN hành hạ ác độc với các tù nhân lương tâm tại trại 6 Nghệ An 13.07.2019