Thư Cảm Tạ

Tên họ ân nhân Ngày nhận tiền Số tiền 1) Cao Văn Thìn 02.03.22 100,00 € 2) Nguyễn Văn Thanh — 100,00 € 3) Trần Thị Quang — 100,00 € 4) Bùi Thị Tô Hồng — 50,00 € 5) Trần Thị Thùy An — 250,00 € 6) Lê Trung Hiền 03.03.22 10,00 € 7) Trần … Đọc tiếp Thư Cảm Tạ